Kontakt


Názov firmy: Stanislav Pavlech – stolárstvo
Sídlo firmy a korešpondenčná adresa:
SNP 263/21
916 01 Stará Turá

Prevádzka:
916 16 Krajné 177
mobil: 0907 328 214
mail: stanislav.pavlech@gmail.com

Fakturačné údaje:
IČO: 17564417
DIČ: 1028609945